Weerbaarheidstraining

Op regelmatige basis organiseren we weerbaarheidstrainingen die bestaan uit meerdelige lessenreeksen. De wetenschappelijk onderbouwde methode Rots & Water van het GADAKU-instituut vormt de basis hiervan. De eerste reeks start jaarlijks in september en gaat door op vrijdagavond.

Een woordje uitleg.

Via het aanbieden van psychofysieke oefeningen in spelvorm
versterken we de sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen en de communicatievaardigheden en de fysieke en mentale weerbaarheid van uw kind.

Het wetenschappelijke onderbouwde en erkende
“Rots-en Waterprogramma” voorziet een combinatie van oefeningen op vlak van ademkracht, lichaamstaal en communicatie.

Tijdens de lessen wisselen we fysieke activiteiten vol spel, beweging en samenwerking af met reflectiemomenten en kringgesprekken.

Respect, plezier en verbinding zijn prioritair.